EET ZDARMA O PROJEKTU AKTUÁLNĚ PODPORA REGISTRACE VSTUP

Aktuality + plánujeme do budoucna

Aktuality:

10.11.2017- Změna údajů na paragonech u neplátců DPH.
Aby se předešlo (i přes uvedené upozornění "nejsme plátci DPH") mylné interpretaci dokladu u odběratele ve smyslu DPH, byly u tisku paragonu jak ve formátované, tak textové verzi provedeny následující malé úpravy:
  • Paragony vystavené neplátcem nesou označení pouze PARAGON č.xxx (kdežto u plátce DPH je to PARAGON-daňový doklad č.xxx). Nadále platí, že při použití EET API si název dokladu můžete uvést vlastní.
  • V řádcích paragonu byla vypuštěna informace o DPH.

Pro nejbližší časový horizont plánujeme doprogramovat následující funkce:

  • Export do účetního programu Pohoda (ve zpracování).

Již hotová vylepšení:

  • Vzhledem k nedávno potvrzené platnosti legislativy plánujeme možnost použít jako EET bránu pro e-shopy. Idea je nějakým zavoláním URL naší brány vystavit doklad vč.EET a přesměrovat zákazníka zpět na e-shop. Možnost automatizovaného zaslání dokladu odběrateli e-mailem.
    Bylo spuštěno tzv. EET API. Doklady pro e-shop lze vystavovat automaticky zavoláním jedné URL, stejně tak lze API použít k vystavování dokladů např. ze svého fakturačního/informačního systému, kde si doklad může příjemce zobrazit na internetu, stačí předat URL, např. v e-mailu s potvrzením objednávky. Podrobný popis EET API.

  • Pro speciální účely související i s předchozím bodem možnost vystavovat paragon pouze jako potvrzení platby, nikoliv daňový doklad.
    Doklad pouze jako potvrzení platby - hotovo, zpracováno současně s API. Pokud máte již funkční vystavování daňových dokladů (např. faktur) a přejete si např. jen automaticky vystavit pouze EET doklad jako nedaňový (typicky např. k platbě kartou v e-shopu), je to možné. V API je možné určit, že se na doklad bude tisknout zpráva "toto není daňový doklad". Zároveň lze doklad přejmenovat z PARAGON č.xxx na cokoliv, např. POTVRZENÍ PLATBY č.xxx. Více viz EET API.

  • Sumarizace cen na výpisech dokladů.