EET ZDARMA O PROJEKTU AKTUÁLNĚ PODPORA REGISTRACE VSTUP

Aktuality + plánujeme do budoucna

Aktuality:

leden 2023 - Nekončíme :-)
Senát v polovině prosince potvrdil definitivní zrušení EET. Čekali jsme na poslední potvrzení, přeci jen když už si tolik podnikatelů bylo nuceno za nemalé peníze nakoupit hardware i software, byla zde šance že to bude např. na dobrovolné bázi, jako pomůcka pro daňové přiznání apod. Nestalo se a EET tak definitivné končí. EET servery jsou vypínány, na paragonech to poznáte podle dlouhých PHP kódů. Nicméně mnoho uživatelů nadále používá náš bezplatný systém pro vystavování paragonů a ptají se nás, zda zůstane provoz zachován: Ano, v tuto chvíli se nic nemění. Akorát paragony ukládejte bez EET hlášení, je to zbytečné. Aktuálně to sice není priorita, ale systém už umí prakticky vystavovat i faktury, je potřeba to ještě dotáhnout. Tímto směrem se bude vývoj systému ubírat. Pro tuto chvíli se tedy ve věci zachování provozu nic nemění, systém můžete nadále používat pro vystavování dokladů a jejich importu do účetnictví.

únor-březen 2020 - Mnoho uživatelů čeká výměna pokladního certifikátu
V těchto dnech mnoho uživatelů dostává do e-mailu informaci od Finanční správy ohledně blížícího se konce platnosti certifikátu. Postupně se bude týkat všech - záleží, kdy jste si na etrzby.cz vystavili certifikát, který máte nyní uložený v naší aplikaci. Platnost je zpravidla 3 roky, ověřit platnost si můžete na portálu etrzby.cz. Zde uvádíme rychlý návod na "výměnu EET certifikátu".

prosinec 2019 - Oprava ukládání dokladů na některých zařízeních
Na některých zařízeních (zejména Iphone/Ipad) byl pozorován problém s ukládáním dokladů. Stránka se při kliknutí na uložení (s i bez EET) pouze přepsala a hodnoty neuložily. Současně s tím byly provedeny menší úpravy ve smyslu verifikace uživatelem vyplněných hodnot. Děkujeme tímto panu Šmídovi za upozornění a testování na konkrétních konfiguracích. Otestováno bylo na všech nám dostupných konfiguracích OS i prohlížečů. Pokud byste přesto pozorovali nějaký problém o kterém jste přesvědčeni že souvisí s touto změnou, napište nám prosím na e-mail neodpovidat/zavináč/zdarma-eet.cz (s uvedením své konfigurace, tj. zejména OS + prohlížeč a popisem problému).

září 2019 - Úprava výpočtu ceny bez DPH metodou "shora"
V souvislosti s novelou zákona o DPH (§37) byla změněna metodika výpočtu ceny bez DPH metodou "shora". Namísto dosavadního počítání pomocí koeficientu zaokrouhleného na 4 desetinná místa je zaokrouhlováno matematicky přesně. Např. při zadání ceny 10000 Kč vypočítal původní výpočet při 21% cenu bez DPH jako 8264 Kč bez DPH (koeficient 0,8264 zaokrouhlený dle zákona). Nově je vypočteno v souladu se zákonem matematicky přesně, tj. 8264,46 Kč bez DPH. Změněno bylo jak v ručním zadávání paragonů, tak v EET API.

srpen 2019 - Oprava EET hlášení u neplátců
Opravena chyba, kdy v XML dávce posílané na FÚ u neplátců byly zasílány nulové hodnoty parametrů zakl_nepodl_dph, zakl_danX a danX. Daňový efekt je neutrální, nicméně nyní se tyto hodnoty v hlášení neposílají nulové, ale prázdné, resp. vůbec.

červen 2019 - Výměna SSL certifikátů na straně EET systému MFČR
V těchto dnech probíhá výměna certifikátu. 10.6.2019 byl asi na 2h nasazen nový certifikát. Následně však došlo k jeho stažení z důvodů problémů s některými pokladními zařízeními. Nové nasazení proběhne 20.6. Jelikož ani při ostrém nasazení 10.6., ani v testovacím prostředí nebyly pozorovány žádné problémy, neočekáváme je ani po opakované výměně SSL certifikátu ze strany MFČR zítra. Budeme samozřejmě nadále monitorovat, naši uživatelé by neměli nijak pocít.

leden 2019 - exporty do účetního programu Pohoda
Veškeré dosud vystavené paragony můžete nyní velmi jednoduše exportovat do účetního programu Pohoda (agenda prodejky). Ocení zejména Vaše účetní :-)

srpen 2018 - výměna SSL certifikátu na straně EET systému
10.9.2018 dojde na straně EET systému u MFČR k výměně certifikátu. Na přelomu července/srpna jsme na testovacím prostředí úspěšně odzkoušeli provoz s novým certifikátem, byl akceptován bez jakýchkoliv problémů. Nepředpokládáme proto v souvislosti s výměnou certifikátu 10.9.2018 žádné problémy a uživatelé zdarma-eet.cz by neměli co se týče provozu de facto nic zaznamenat. V daný den budeme samozřejmě monitorovat situaci.

květen 2018- Úprava výpočtu ceny bez DPH metodou "shora" + další úpravy
Byla provedena oprava výpočtu ceny bez DPH metodou "shora". Aplikace sice počítala matematicky přesně, správný výpočet je však dle zákona zaokrouhlený koeficientem. Např. původní výpočet při zadání ceny 10000 Kč vypočítal při 21% cenu bez DPH jako 8264,46 Kč bez DPH. Nově je tato částka v souladu se zákonem 8264 Kč bez DPH (koeficient 0,8264 zaokrouhlený dle zákona). Díky zaokrouhlování dokladů na koruny se projevuje zejména u částek vyšších než 10000 Kč. Změněno bylo jak v ručním zadávání paragonů, tak v EET API. Děkujeme tímto za upozornění Ing. Kubicovi.
Dále byly interně změněny některé datové typy za účelem optimalizace databáze. To je změna, kterou byste z pohledu obchodníka neměli vůbec pocítit. Migrace proběhla postupně v první polovině května. Pokud byste přesto pozorovali nějaký problém o kterém jste přesvědčeni že souvisí s touto změnou, napište nám prosím na e-mail neodpovidat/zavináč/zdarma-eet.cz (bude dočasně kontrolován vývojovým týmem).

Výhledově plánujeme doprogramovat následující funkce:

 • Možnost netisknout DIČ na paragon
 • QR kódy
 • ...případné další podněty uživatelů

Již hotová vylepšení:

 • Export paragonů do účetního programu Pohoda
 • Změna údajů na paragonech u neplátců DPH.
  Aby se předešlo (i přes uvedené upozornění "nejsme plátci DPH") mylné interpretaci dokladu u odběratele ve smyslu DPH, byly u tisku paragonu jak ve formátované, tak textové verzi provedeny následující malé úpravy:
  • Paragony vystavené neplátcem nesou označení pouze PARAGON č.xxx (kdežto u plátce DPH je to PARAGON-daňový doklad č.xxx). Nadále platí, že při použití EET API si název dokladu můžete uvést vlastní.
  • V řádcích paragonu byla vypuštěna informace o DPH.
 • Vzhledem k nedávno potvrzené platnosti legislativy plánujeme možnost použít jako EET bránu pro e-shopy. Idea je nějakým zavoláním URL naší brány vystavit doklad vč.EET a přesměrovat zákazníka zpět na e-shop. Možnost automatizovaného zaslání dokladu odběrateli e-mailem.
  Bylo spuštěno tzv. EET API. Doklady pro e-shop lze vystavovat automaticky zavoláním jedné URL, stejně tak lze API použít k vystavování dokladů např. ze svého fakturačního/informačního systému, kde si doklad může příjemce zobrazit na internetu, stačí předat URL, např. v e-mailu s potvrzením objednávky. Podrobný popis EET API.

 • Pro speciální účely související i s předchozím bodem možnost vystavovat paragon pouze jako potvrzení platby, nikoliv daňový doklad.
  Doklad pouze jako potvrzení platby - hotovo, zpracováno současně s API. Pokud máte již funkční vystavování daňových dokladů (např. faktur) a přejete si např. jen automaticky vystavit pouze EET doklad jako nedaňový (typicky např. k platbě kartou v e-shopu), je to možné. V API je možné určit, že se na doklad bude tisknout zpráva "toto není daňový doklad". Zároveň lze doklad přejmenovat z PARAGON č.xxx na cokoliv, např. POTVRZENÍ PLATBY č.xxx. Více viz EET API.

 • Sumarizace cen na výpisech dokladů.